Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας

Η SOLUTIONS αναπτύσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001.

 

Βασικό κομμάτι της ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης της ενέργειας είναι η ενεργειακή επιθεώρηση (Energy Review) στην οποία ελέγχονται όλα τα συστήματα που καταναλώνουν ενέργεια, όπως:

 

  • Αεροσυμπιεστές και δίκτυα πεπιεσμένου αέρα​

  • Ατμολέβητες και δίκτυο ατμού

  • Λέβητες ζεστού νερού και δίκτυα ζεστού νερού

  • Συστήματα κλιματισμού (HVAC)

  • Φωτισμός και διαχείρισή του

  • Κινητήρες

  • Ανεμιστήρες

  • Αντλίες νερού και λοιπών

  • Κέλυφος κτιρίου

  • κλπ.

 

Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ο εξοπλισμός παρακολούθησης (προαιρετικά) που μπορεί να εγκατασταθεί για να γίνεται η διόρθωση σε τυχόν αποκλίσεις της κατανάλωσης ενέργειας από την baseline που θα δημιουργηθεί κατά την Ενεργειακή Επιθεώρηση.

 

Τα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας, σε αντίθεση με άλλα συστήματα διαχείρισης που έχουν κάποιο κόστος συντήρησης και εφαρμογής, μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης που οφείλονται στην ενέργεια.

 

Για περισσότερα κατεβάστε το Energy Basics.pdf