Βελτίωση της Επιχείρησης με την Εφαρμογή των 5S

Η εφαρμογή της προγράμματος 5S σε μια επιχείρηση μπορεί να γίνει η αρχή της αλλαγής του τρόπου λειτουργίας και της κουλτούρας μιας εταιρίας. Με την εφαρμογή των 5S μεταμορφώνεται ο εργασιακός χώρος σε:

 • ένα πολύ καλά οργανωμένο και ασφαλή χώρο εργασίας,

 • με βέλτιστη ροή εργαζομένων, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων,

 • με βέλτιστη εργονομία των μηχανημάτων και την αποθήκευση των υλικών, και κυρίως,

 • με αλλαγή του τρόπου εργασίας με έμφαση στην διαρκή βελτίωση της επιχείρησης.

Μετά την εφαρμογή των 5S στην επιχείρηση, βελτιώνεται θεαματικά η παραγωγικότητα των εργαζομένων και η ασφάλεια στην εργασία. Στο σεμινάριο αυτό περιγράφονται τα πέντε βήματα (5S) αυτής της μεθοδολογίας, αναλύεται με παραδείγματα και case studies ο τρόπος εφαρμογής, οι πιθανές δυσκολίες εφαρμογής, τα οφέλη και τα σημεία κλειδιά σε κάθε βήμα. Οι συμμετέχοντες μέσα από τις ασκήσεις κατανοούν την σημασία αυτής της μεθοδολογίας και τις επιπτώσεις που έχει στην αύξηση της παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους και την ασφάλεια.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Διευθυντές εργοστασίων

 • Υπεύθυνους Προσωπικού ή Ανθρωπίνων Πόρων

 • Υπεύθυνους Παραγωγής

 • Υπεύθυνους Συντήρησης ή Συνεργείων

 • Μηχανικούς παραγωγής ή συντήρησης

 • Εργοδηγούς

 • Εργαζόμενους (παραγωγή, γραφεία, αποθήκες, κ.α.)

Υλικό Εκπαίδευσης: Σημειώσεις του σεμινάριου

 

Διάρκεια Σεμιναρίου: 6 - 8 ώρες

Περιεχόμενα του σεμιναρίου του προγράμματος 5S:

Επεξήγηση των βημάτων των 5S:

 • Συμμάζεμα (Sort) – Ξεκαθάρισμα των χρήσιμων από τα άχρηστα ή αυτά που χρησιμοποιούνται λιγότερο, χρήση του εργαλείου Red Tagging (Κόκκινη Κάρτα)

 • Οργάνωση (Set in Order) – Τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση των εργαλείων, μηχανημάτων, εξοπλισμού, αποθήκευση υλικών, κλπ.

 • Ευταξία (Shine) – Καθορισμός προγράμματος καθαριότητας του χώρου, υπευθυνότητες εργαζομένων

 • Τυποποίηση (Standardize) – Τυποποίηση των προηγούμενων βημάτων και του τρόπου εργασίας για την εφαρμογή των τριών πρώτων βημάτων

 • Διατήρηση (Sustain) – Δραστηριότητες της εταιρίας, επιθεωρήσεις, κ.α. για την διατήρηση της εφαρμογής των 5S και την εξάπλωσή του σε άλλα τμήματα της επιχείρησης

Επίσης, θα περιγραφεί:

 • Πως εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις

 • Ποιά είναι τα κλειδιά της επιτυχούς εφαρμογής

 • Ποιές είναι οι δυσκολίες της εφαρμογής

 • Παραδείγματα εφαρμογής

 • Ασκήσεις εφαρμογής

Συζήτηση και ασκήσεις σε ομάδες για τους τρόπους εφαρμογής, τα πιθανά προβλήματα και τα οφέλη από την εφαρμογή