Άδεια Λειτουργίας Βιομηχανίας

Η B&E Solutions αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την αδειοδότηση της επιχείρησής σας, την κατάθεσή τους στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και την παρακολούθηση μέχρι την έκδοση της άδειας.

 

Η αδειοδότηση περιλαμβάνει:

  • Οικοδομική άδεια

  • Άδεια λειτουργίας

  • Δήλωση υποβολής ΠΠΔ ή Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ)

  • Άδεια χρήσης νερού

  • Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

  • Απαλλαγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (για την γεννήτρια)

  • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας