Το FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) ξεκίνησε από την NASA στις πρώτες αποστολές των διαστημικών πυραύλων στην σελήνη και αργότερα έγινε το κύριο εργαλείο για την ανάλυση του κινδύνου (Risk Management) και την ανάλυση της ασφάλειας στην εργασία.

 

Το FMEA είναι μία συστηματική μέθοδος για την αναγνώριση των πιθανών προβλημάτων (Risks) στο προϊόν ή στις υπηρεσίες πριν αυτά εμφανιστούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εκτίμηση του κινδύνου σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Βοηθά στην ιεράρχηση των διορθωτικών ενεργειών και τον προγραμματισμό τους.

 

Το FMEA δεν χρησιμοποιεί πολύπλοκη στατιστική ή άλλα πολύπλοκα εργαλεία, αλλά ένα απλό πίνακα όπως αυτόν που φαίνεται παρακάτω. Παρόλα αυτά αποφέρει σημαντικά κέρδη στις επιχειρήσεις ή βοηθά να αποτρέψει κόστη παραγωγής ή λάθη οποιασδήποτε διεργασίας που δεν αποδίδει όπως θα έπρεπε.

 

Απαιτείται για την διαχείριση των κινδύνων από τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 που θα εκδοθούν το 2015.

 

Το σεμινάριο μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της εταιρίας σας. Εκτός από την εκπαίδευση, η SOLUTIONS μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση του FMEA στην επιχείρησή σας, είτε για τον σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών είτε για την υπάρχουσα παραγωγική διαδικασία.

FMEA - Για την διαχείριση του Κινδύνου

Σε ποιους απευθύνεται:

 

 • Διευθυντές Εργοστασίων

 • Διευθυντές Παραγωγής

 • Υπεύθυνους Ποιότητας

 • Τεχνικούς Διευθυντές

 • Διευθυντές Τμημάτων

 • Μηχανικούς Παραγωγής

 • Τεχνικούς Ασφαλείας

 • Εργοδηγούς

 

Διάρκεια:

 

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας

(από 2 έως 4 ώρες)

 

Υλικό Εκπαίδευσης:

 

Σημειώσεις σεμιναρίου

Σχετικά βιβλία (στα Αγγλικά)

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου:

 • Ο σκοπός του FMEA

 • Τι είναι το FMEA

 • Τα είδη του FMEA (Design FMEA, Process FMEA, System FMEA

 • Τα 10 βήματα ενός  FMEA. Περιλαμβάνει:

  • Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση πιθανών τρόπων αποτυχίας της διεργασίας που εξετάζεται

  • Εκτίμηση της σοβαρότητας των επιπτώσεων της αποτυχίας, της πιθανότητας να συμβεί και της δυνατότητας διάγνωσης (είτε της αιτίας είτε των επιπτώσεων)

  • Υπολογισμός του κινδύνου (Risk Priority Number)

  • Μέτρα μείωσης του κινδύνου

  • Κλίμακες βαθμολόγησης και συμβουλές δημιουργίας προσαρμοσμένης κλίμακας

 • Πως φτιάχνουμε την ομάδα (διατμηματική ή όχι) που θα υλοποιήσει το FMEA

 • Παραδείγματα και Case Studies