Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους που εμπλέκονται στην λειτουργία του ατμολέβητα όπως:

  • Θερμαστές

  • Υδραυλικοί

  • Ηλεκτρολόγοι

  • Συντηρητές

  • Χημικοί

  • Συντηρητές

  • Εργοδηγοί συντήρησης

  • Μηχανικοί συντήρησης

Διάρκεια:

Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρίας

(από 8 έως 24 ώρες)

Ασφαλής Λειτουργία Ατμολεβήτων & Τρόποι Εξοικονόμησης Ενέργειας

Οι ατμολέβητες χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία για διάφορες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας (αποστείρωση, παστερίωση, θέρμανση, κ.α), αλλά και για κλιματισμό μεγάλων χώρων (θέρμανση, αύξηση υγρασίας, κλπ). Η λειτουργία τους είναι απλή αλλά, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Επίσης, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Με την χρήση μελετών περίπτωσης (εικόνες και video), να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος την ασφαλή λειτουργία του ατμολέβητα, τους απαραίτητους χειρισμούς για την ασφαλή λειτουργία τους, τους τρόπους αντιμετώπισης συνηθισμένων προβλημάτων του ατμολέβητα και του δικτύου ατμού, και τους τρόπους σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Περιεχόμενα του Σεμιναρίου:

► Απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας [ΥΑ 10735/651 (ΦΕΚ 2656Β/28-9-2012).pdf]

► Είδη ατμολεβήτων, μειονεκτήματα & πλεονεκτήματα για κάθε είδος

► Ατμός, ποιότητα ατμού, ιδιότητες και χρήσεις

► Βασικά μέρη του λεβητοστασίου

► Λειτουργία ατμολέβητα και πιθανά προβλήματα (π.χ. υδραυλικό πλήγμα, κακή ποιότητα ατμού, μεγάλη αγωγιμότητα, κ.α.) και τρόποι αντιμετώπισης τους

► Ασφαλιστικές διατάξεις, δοκιμές και έλεγχος

► Εξαρτήματα λεβητοστασίου (ασφαλιστικές βάνες, κλπ), λειτουργία και έλεγχος

► Επεξεργασία νερού τροφοδοσίας του ατμολέβητα

► Στρατσώνα, γιατί, κάθε πότε, αυτοματισμοί

► Ατμοπαγίδες, λειτουργία των διαφόρων τύπων, έλεγχος της καλής λειτουργίας τους με διάφορες μεθόδους

► Τροφοδοσία καυσίμου (Gas Train) και ασφαλιστικές διατάξεις

► Ασφαλές ξεκίνημα και σταμάτημα του ατμολέβητα, συντήρηση και έλεγχοι

► Πιθανοί κίνδυνοι και πως θα τους αποφύγουμε

► Μέθοδοι και/ή εξοπλισμός για την εξοικονόμηση ενέργειας