Τεχνικοί Σύμβουλοι

Η εταιρία Business & Engineering Solutions ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό να προσφέρει ποιοτικές, ανταγωνιστικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Οι υπηρεσίες της εταιρίας απευθύνονται στην οργάνωση επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας (πρωτογενή, δευτερογενή - μεταποίηση και τριτογενή - υπηρεσίες).

Οι Ειδικότητές μας
Επικοινωνήστε μαζί μας